OMINAISUUDET

  • Kaikkien yleisimpien työmaalle tehtävien töiden/tuotteiden tallennus.
  • Tierekisteriosoitteiden tallennus työmaalta aina Liikenneviraston uusimman tieverkkomateriaalin mukaan.
  • Muut ominaisuudet: tierekisteriosoitenäyttö, mahdollisuus pitää itse kirjanpitoa työmaan materiaaleista (esim. kalliomurske).